Hjemmesiden er midlertidigt lukket, da vi er ved at overgå til Boligkontoret Danmark. Vi ser frem til at kunne tilbyde en ny hjemmeside inden længe.

Venteliste beskrivelse

Indviklede regler

Boligselskabet får ofte henvendelser fra ansøgere, der ikke kan forstå, at de endnu ikke er blevet tilbudt en bolig, eller at de er rykket længere ned på ventelisten end de var, da de sidst undersøgte det. De anvisningsregler, som gælder for almene boliger, er indviklede, men systemet er fastlagt på denne måde i loven, for at ventelisterne skal være så retfærdige som muligt, for de der allerede bor i boligselskabet, og for dem, der kommer udefra.

Der er 3 ventelister
I denne folder fortæller vi om, hvordan boligselskabet finder frem til, hvem vi skal tilbyde en ledig bolig og hvordan du skal bære dig ad for at gøre ventetiden så kort som muligt. Vi fører 3 ventelister i Grenaa Andelsboligforening:

1. Oprykningslisten til boliger i samme afdeling:
På oprykningslisten står ansøgere der søger en anden bolig, større eller mindre eller med en bedre placering i den afdeling
hvor de allerede bor. Det koster kr. 300,00 om året at stå på den interne venteliste.

2. Oprykningslisten til boliger i Grenaa Andelsboligforening:
Den næste oprykningsliste er for ansøgere der allerede bor i boligselskabet, men som gerne vil have en bolig i en anden afdeling i boligselskabet

3. Ansøgere udefra:
Den tredje venteliste er for ansøgere, der ikke bor i boligselskabet.

Først 1
Når vi har modtaget en opsigelse fra en beboer, der ønsker at flytte begynder vi med at gennemgå oprykningsliste nr. 1 Er der ansøgere fra samme boligafdeling, som er interesserede i, at leje lige netop den ledige bolig, og opfylder de kravene om familiens størrelse, tilbyder vi boligen til den ansøger, der står øverst på oprykningslisten - og som derfor har ventet længst på denne liste

- så 2
Er der ingen ansøgere på oprykningsliste 1, der ønsker den ledige bolig, går vi videre til den næste oprykningsliste over ansøgere, der kommer fra samme boligselskab. Er der heller ikke ansøgere til oprykningsliste nr. 2, der efterspørger den ledige bolig, går vi videre til venteliste nr. 3, der ofte er den længste.

Nuværende beboere har fortrinsret
På den måde får de beboere, der i forvejen bor i afdelingen og foreningen, lov til at vælge først. Det betyder, at de mest populære og eftertragtede boliger så godt, som altid bliver lejet ud til ansøgere der står på oprykningsliste nr. 1 eller 2 - hvis de vel at mærke opfylder betingelserne om husstandens størrelse.

- så 3
Ansøgere udefra på venteliste nr. 3 står bagerst i køen. Det betyder, at hver gang en ny ansøger bliver skrevet op på en af de to ventelister, glider ansøgerne på venteliste nr. 3 tilbage i køen. Ansøgerne på oprykningsliste 1 og 2 har jo fortrinsret.

Hvad skal ansøgere udefra så gøre?
Ønsker du f.eks. et rækkehus i en boligafdeling, der består af både lejligheder og rækkehuse, vil det være en god ide i første omgang at søge en lejlighed. Når du først bor i lejligheden, kan du søge et rækkehus i samme afdeling, eller i en anden afdeling i samme forening. Nu står du på oprykningsliste 1 eller 2, og dine chancer for at få et rækkehus er nu større, end da du stod på venteliste 3.

Passive og aktive ansøgere
Du kan vælge at stå på ventelisten som passiv ansøger. Det betyder, at du ikke får tilbud om en bolig, men du beholder din plads og rykker frem på listen, som om du var aktiv ansøger. Når du igen ønsker at være aktiv ansøger, skal du blot meddele det til boligforeningen.

Ventetid - en svær vurdering
Når passive ansøgere på et tidspunkt vil søge aktivt, ændre det rækkefølgen på ventelisten for de øvrige ansøgere. Derfor er det ofte meget svært for os, at fortælle hvor lang ventetid du må regne med. Det nummer på ventelisten, vi er forpligtet til, at oplyse giver i virkeligheden ikke noget sandt billede af ventetiden.

1 år, før du kan få en anden bolig i selskabet
Grenaa Andelsboligforening har indført en såkaldt karenstid. Det vil sige, at en ansøger, der i forvejen bor i selskabet (oprykningsliste nr. 1 og 2), skal have boet mindst 1 år i sin nuværende bolig, før han/hun kan blive tilbudt en ny bolig i samme afdeling/selskab. Spørg efter yderligere information om ?interne regler?.

Nogle boliger er mere efterspurgte end andre
De fleste af os har en helt bestemt forestilling om, hvordan vi gerne vil bo. Nogle vil gerne bo i lejlighed uden det besvær, det er at passe en have, andre ønsker sig brændende et lille hus med plads til stauder og en køkkenhave. Boligforeningen udlejer ca. 560 boliger i Grenaa. Vores personale kender boligafdelingerne og kan hjælpe dig med et godt råd til, hvordan du med tiden får den bolig, du ønsker dig.

Et eksempel
Hvis du brændende ønsker dig et rækkehus i en boligforening, der både har etageboliger og rækkehuse i nye og gamle boligafdelinger, vil det være en fordel, så hurtigt som muligt at flytte ind i en af boligforeningens afdelinger. På den måde flytter du nemlig fra venteliste 3 til oprykningsliste 2 eller 1, men husk - du skal opnoteres på ny. Generelt er ventelisten kortere for etageboliger og for boligafdelinger hvor huslejen er høj. Men det kan være den korteste vej til din ønskebolig, at vælge en bolig i en anden afdeling i foreningen og bo her i en periode, i stedet for at blive boende udenfor foreningen.

Ældreboliger
har vi også i Norddjurs Kommune. Disse ligger i Grenaa og tildeles raskere ældre over 50 år, som er medlem af Grenaa Andelsboligforening.

Seniorboliger
har vi også i Norddjurs Kommune, nærmere betegnet i Bønnerup. Disse tildeles til personer som er fyldt 50 år og som er medlem af Grenaa Andelsboligforning.

Koster det noget at blive skrevet op?
Det koster kr. 180,00 at blive skrevet op på ventelisten. Når du har betalt, kvitterer vi for modtagelsen og du står herefter på ventelisten i et år. Hvert år herefter, skriver vi til dig og spørger om du stadig vil være på ventelisten. Hvis du vil det, skal du betale yderligere kr. 180,00 hvert år, du står på listen. Hvis du ikke betaler, vil du automatisk blive slettet af ventelisten og den anciennitet du har opnået går tabt.

Ungdomsboliger
har vi, både i Glesborg og Grenaa. Alle under uddannelse har mulighed for at leje en.

Det koster ikke noget at komme på venteliste til en ungdomsbolig. Vi forlanger bare en dokumentation fra skole eller elevplads.

Er du i tvivl?
Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne fungerer, så kontakt Boligforeningen, men det hjælper ikke, at ringe hver uge eller måned for at rykke, for vi kan ikke springe over ventelisterne.

Du kan få mere at vide hos GABolig/Grenaa Andelsboligforening
Vi har åbent hver dag fra kl. 10 - 13 og torsdag fra kl. 10.00. - 16.00