Hjemmesiden er midlertidigt lukket, da vi er ved at overgå til Boligkontoret Danmark. Vi ser frem til at kunne tilbyde en ny hjemmeside inden længe.

Hvad er boligstøtte

Boligstøtte er en samlet betegnelse for Boligsikring og Boligydelse.

Alle kan søge om boligstøtte. Du søger boligstøtte ved at henvende dig til Udbetaling Danmark på 70 12 80 63 eller ved at klikke her: www.borger.dk/boligstoette '

Boligsikring er en støtte som kan ydes til alle, der bor til leje, og ikke modtager en social pension. Førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, kan også få boligsikring. 

Boligydelse kan ydes til modtagere af invaliditetsydelse og til folke- og førtidspensionister, som bor til leje, i ejerbolig, er private andelshavere eller bor i kollektive bofællesskaber og ældreboliger. Førtidspensionen skal være tilkendt før 1. januar 2003.