Hjemmesiden er midlertidigt lukket, da vi er ved at overgå til Boligkontoret Danmark. Vi ser frem til at kunne tilbyde en ny hjemmeside inden længe.

Beboerdemokrati

De almene boliger er for alle, og afdelingerne er demokratisk opbygget, hvor beboerne selv sidder i afdelingsbestyrelsen. Udlejningen af almene boliger sker i overensstemmelse med de love og bekendtgørelser, der er vedtaget af Folketinget.

En forudsætning for et sundt beboerdemokrati er aktive beboere i den enkelte boligafdeling. Som beboer har du gode muligheder for at påvirke dit lokalmiljø. Du kan være med til at bestemme i forhold til fremtidig vedligeholdelse, forbedringer og budgettering i afdelingen, ligesom du også kan påvirke beslutninger omkring legepladser, beboerlokaler, grønne arealer, sociale arrangementer m.m. 

Boligselskabernes Landsforening, BL, har udarbejdet en pjece om vilkårene for at bo alment.

Under afdelingsbestyrelse Når du er logget ind kan du på forsiden se, hvem der sidder i bestyrelsen i din boligafdeling.